In principe wordt er een aanbetaling gedaan en wordt het resterende bedrag gefactureerd.