Dan vervangen we hem of haar met een muzikant van gelijke kwaliteit. Voor al onze muzikanten hebben we een vervanger die vaker met ons heeft gespeeld en op afroep paraat staat. In geval van overmacht zal naar een passende oplossing worden gezocht.